O nás

O nás

ONKA je neziskový spolek rodičů dětí s onkologickým onemocněním, působíme již třináct let při Klinice dětské onkologie FN Brno a díky regionálním centrům i ve vybraných městech České republiky.

ONKA se dlouhodobě zaměřuje na celkovou problematiku rodin, které se díky onkologickému onemocnění dítěte náhle ocitnou v nové a mnohdy bezvýchodné situaci. V rámci svých činností pořádá společné výjezdy pro rodiče a děti, zajišťuje poradenskou pomoc a pořádá i arteterapeutické dílny v nemocnicích pro hospitalizované děti a jejich rodiče, které jim pomáhají vyrovnat se s těžkou životní situací.

Zakládajícími členy byli rodiče nemocných dětí. Ti přišli s myšlenkou pomoci dalším rodičům, jejichž dítě bojuje s tímto závažným onemocněním.

ONKA pomáhá a podporuje rodiny léčených dětí i těch, kteří jsou již po léčbě.

Primárním cílem je podpora rodiny jako celku. ONKA je tvořena rodiči a dalšími dobrovolníky, kteří pracují ve svém volném čase. Snaží se usnadnit život rodinám nemocných dětí. 

Je tu pro rodiče. Dětem totiž pomáhá celá řada organizací a věnuje se jim i široká rodina. Málokdo si ale uvědomuje, že velkou pomoc potřebují také rodiče a v neposlední řadě zdraví sourozenci nemocného dítěte. Ti se bohužel často dostávají na okraj zájmu v důsledku nemoci sourozence. Často se ocitají v péči příbuzných, zatímco rodiče tráví čas v nemocnici. Vinou dlouhodobé léčby často dochází k ochladnutí rodinných vazeb a narušení fungování celé rodiny.