Pomáhejte s námi

Pomáhejte s námi

Prostředky na fungování získáváme z darů soukromých osob, od firemních dárců či prodejem výrobků, které vzniknou v rámci výtvarných dílen. Budeme rádi, pokud se i Vy rozhodnete podpořit ONKA. Děkujeme.

ONKA je neziskový spolek, to znamená, že finance získáváme z dotací a darů od soukromých sponzorů a firem, prodejem dárkových předmětů, které vyrobí maminky ve výtvarné dílně. Situaci v oblasti financování nám komplikuje fakt, že zatímco na nemocné děti přispěje leckdo, rodiče těchto dětí pro dárce nejsou tak zajímaví. Přitom i oni potřebují velkou oporu.

Možnosti podpory ONKA jsou následující:

  • staňte se dárcem - pokud chcete finančně podpořit náš provoz a aktivity, číslo účtu je: 241624594/0300, variabilní symbol: 100
  • poskytnout prostory k pronájmu kanceláře v Brně, případně jejich financování
  • financovat mzdu jednoho stálého zaměstnance
  • stát se jedním z partnerů k financování našich aktivit
  • nabídnout věcné dary
  • zapojit se do aktivit a pomoci nám pomáhat

Jak nakládáme s vašimi dary můžete sledova ZDE