Jak pomáháme

Jak pomáháme

Připravujeme pro rodiče i děti výtvané dílny, relaxační pobyty a nabízíme konzultace a psychickou podporu po telefonu. Důležité je, aby se ten, kdo potřebuje pomoci, neostýchal o nemoci mluvit, zeptat se, říct si o pomoc.

Pravidelné aktivity - podpora rodičů během hospitalizace dítěte

Přítel na telefonu - je informační a pomocná linka pro rodiče. Dovoláte se vždy rodiči, který už má zkušenost s onkologicky nemocným dítětem a je součástí sdružení ONKA.

Výtvarné dílny - spočívají v tzv. arteterapii ( léčbě kresbou ). Výrobky, které během dílen vzniknou, pomáhají dále rozvíjet a financovat sdružení ONKA.

Kulturní akce - díky partnerům  můžeme organizovat společenské aktivity mimo nemocnici a to jak  pro rodiny v Brně, tak v regionálních centrech. 

Pravidelné aktivity - podpora rodičů po skončení hospitalizace dítěte

Relaxační pobyty - dle aktuálních finančních možností připravujeme zpravidla 2 víkendové relaxační pobyty ročně.