Zdobení perníčku v nemocnici

Zdobení perníčku v nemocnici

Celkem jsme nazdobili cca 300ks perníků a 2 chaloupky. 

Zdobení perníčku v nemocnici

V úterý 20.11. jsme  připravili pro maminky Kurz zdobení perníků.  Zdobení se konalo na krteččí ubytovně.
Krátce po půl čtvrté  se již  z kuchyňky ozýval  smích a diskuze o technice zdobení perníků. S pomocí dobrovolníků se zdobilo i na odd.31 JIP a na odd. 23 se do zdobení zapojily i  některé  sestřičky.
Celkem jsme nazdobili cca 300ks perníků a 2 chaloupky.  Akce se jistě  vydařila a již  teď uvažujeme o podobné akci před  Velikonocemi.
Děkujeme za ukázku zdobení perníků paní Markétě Lorkové a slečně Pavlíně Lorkové
Poděkování patří i firmě C&C Líně spol. s r.o. , která dodala obalový materiál.