Seminář Úprava vztahů mezi jednotlivými členy rodiny prostřednictvím alternativní terapie a diagnostiky (psychosomatika)

Seminář Úprava vztahů mezi jednotlivými členy rodiny prostřednictvím alternativní terapie a diagnostiky (psychosomatika)

Region Ostrava

Seminář Úprava vztahů mezi jednotlivými členy rodiny prostřednictvím alternativní terapie a diagnostiky (psychosomatika)

V neděli 23. října 2022 se několik rodičů sešlo v klubovně TOM Průzkumník, aby se zúčastnili semináře Marka Ščotky Úprava vztahů mezi jednotlivými členy rodiny prostřednictvím alternativní terapie a diagnostiky (psychosomatika).

Marek Ščotka působí jako vztahový a rodinný terapeut.

Prostřednictvím jeho semináře byli účastníci seznámeni s různými rolemi v rodině, jaký mají vliv tyto role na vztah mezi jednotlivými členy rodiny, co způsobuje stres mezi těmito vztahy a jakým způsobem to lze řešit. 

 

Zároveň se rodiče naučili chápat svou roli v rodině a zároveň odhalit a pojmenovat své stresory a snažit se najít jednoduchý způsob k jejich vyřešení.

Díky menšímu počtu účastníků docházelo k větší otevřenosti u přítomných, což bylo nakonec přínosné pro všechny zúčastněné. 

 

Akce byla financována z projektu Moravskoslezského kraje Podporujeme hrdinství, které není vidět III.

 

Za region Ostrava

Petra Hojecká


Semínář Ostrava

Ostrava