Region Žďár nad Sázavou 2021

Region Žďár nad Sázavou 2021

Podpora rodin s dětmi, které prošly nebo procházejí onkologickou léčbou, probíhá již osm let.

Region Žďár nad Sázavou 2021

Naše pomoc se zaměřuje na kompletní rodinu, včetně prarodičů léčených dětí.  Využívají ji však i rodiny, jejichž dítě již léčbu ukončilo. Bohužel se tyto děti často potýkají s pozdními následky onkologické léčby a jejich zařazení zpět do života není vždy jednoduché. Náš projekt se nám daří udržet i díky podpoře města. Bohužel i v roce 2021 nám naši práci komplikovala celosvětová epidemie covid - 19 a s ní související opatření v ČR. Přesto se nám povedlo připravit mnoho zajímavých akcí, kterých se zúčastnilo 86 našich klientů. Připravili jsme 6 výtvarných tvoření, kde se vyrábějí drobné dekorační předměty. Tyto akce napomáhají dětem s jemnou motorikou, která je často po léčbě narušená. Na začátku letních prázdnin jsme s radostí zhlédli muzikálové představení na Zámku Žďár nad Sázavou. Slavný příběh Alexandra Dumase Tři mušketýři potěšil mladší i starší generaci. V polovině prázdnin jsme se sešli v rekreačním areálu Pilák, kde jsme si zapůjčili šlapadla a poté si zahráli minigolf. Ani letos jsme nevynechali setkání na akci Kolo pro život a Hod polničskou kolejnicí. Na závěr roku jsme navštívili kino Vysočina a zhlédli jsme film Karel. O celý projekt se stará členka našeho spolku, paní Marcela Wirthová, která je u nás zároveň laickou poradkyní pro pozůstalé.

 

 


Žďár nad Sázavou

2021