Region Žďár nad Sázavou 2019

Region Žďár nad Sázavou 2019

Rodinky z regionu se scházejí již šest let.

Region Žďár nad Sázavou 2019

Projekt regionu Žďár nad Sázavou se nám daří udržet i díky podpoře města Žďár nad Sázavou.  V roce 2019 jsme zorganizovali 12 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 118 našich klientů. Připravili jsme 4 výtvarné tvoření, kde se vyráběly drobné dekorativní předměty. Rodiny navštívily místní kino, solnou jeskyni AK, večerní prohlídku zámku, velikonoční výstavu, Regionální muzeum Tvrz, laser game. Společně jsme navštívili Den Žďáru a Hod Polničskou kolejnicí. Na jednodenní výlet jsme vyrazili do Prahy, kde jsme navštívili znovuotevřené Národní muzeum. Pravidelně se naše rodiny z regionu zapojují do Českého dne proti rakovině, kde nabízíme kytičky měsíčku lékařského a seznamujeme veřejnost s problémy onkologické léčby.

O celý projekt se stará členka našeho spolku paní Marcela Wirthová, která je u nás zároveň i  laickou poradkyní pro pozůstalé.

Z celého srdce děkujeme městu Žďár nad Sázavou za finanční podporu