Region Žďár nad Sázavou 2018

Region Žďár nad Sázavou 2018

Setkání v regionu probíhají již sedmým rokem.

Region Žďár nad Sázavou 2018

Díky podpoře města Žďár nad Sázavou pomáháme již sedmým rokem rodinám onkologicky léčenych dětí. V letošním roce proběhlo celkem 10 schůzek, kterých se zúčastnilo celkem 94 našich klientů. Schůzky s výtvarnou tématikou, kdy klienti vyrábějí drobné dekorativní předměty, proběhly celkem tři. Tyto ruční práce velmi napomáhají dětem se zlepšením jemné motoriky, která bývá často narušena proběhlou léčbou. V lednu jsme navštívili kino a shlédli pohádku Čertoviny. Navštívili jsme Modelové království, v letních měsících jsme uspořádali malý výlet do Poutního kostela na Zelené Hoře a zahráli si minigolf, na výlet jsme jeli do Skanzenu Vysočina a v závěru roku jsme uspořádali jednodenní výlet do adventní Vídně. Děti přivítaly s nadšením zejména návštěvu největšího zábavního parku na Vysočině Robinson. Tradičně pořádáme v listopadu pro naše rodiny bowlingový turnaj, kde nám zázemí poskytne restaurace Ingot ve Žďáru nad Sázavou. Pravidelně se rodiny z regionu zapojují do Českého dne proti rakovině.

Za region Žďár nad Sázvou

Marcela Wirthová