Den dětské onkologie

Den dětské onkologie

V sobotu 18. 2. jsme se vydali do Prahy na Den dětské onkologie.

Den dětské onkologie

Díky projektu Můj nový život jsme se mohli i v letošním roce zúčastnit Dne dětské onkologie v Praze. Cílem této celosvětové akce  je šíření povědomí o problematice dětské onkologie. Tento den je vnímán jako POCTA DĚTSKÝM ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM a jejich rodinám a vzpomínkou na děti, které bohužel zhoubnému onemocnění podlehly.

Napříč Českou republikou je nasvíceno mnoho významných objektů a monumentů do zlaté barvy, která je celosvětovým symbolem dětské onkologie a navazuje na celosvětovou kampaň Light Up Hope Light It Up Gold. Jsme velmi rádi, že se nám povedlo domluvit nasvícení Mahenova divadla v Brně.

Celý den nás provázel bohatý doprovodný program; užili jsme si projížďku historickou tramvají, vyhlídkovou plavbu Pražskými Benátkami na lodičce Vodouch, autogramiádu osobností, lampionový průvod či závěrečný koncert na Václavském náměstí, o jehož vyvrcholení se postaral Tomáš Klus.

Ambasadorem celé akce se stal herec Jiří Mádl.


Den dětské onkologie

Den dětské onkologie