Charitativní rockový večer v Opavě

Charitativní rockový večer v Opavě

Hlavním partnerem Charitativního rockového večera v Opavě je JOLK REALITY, TARA CLUB a RÁDIO ČAS ROCK.

Charitativni rockový večer je věnovaný nejen na podporu činnosti našeho spolku, ale především konkrétní rodině, jejíž dítě se léčilo pro některé ze závažných onkologických onemocnění. Cílem akce je podpora rodiny jako celku nejenom během aktivní léčby, ale zejména po jejím ukončení.

Odchod z nemocnice a ukončení aktivní léčby mnohdy neznamenají návrat zpět do starých kolejí. Pro mnoho dětí začíná nový život poznamenaný touto bolestnou zkušeností. Život s pozdními následky léčby, které významně negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Jde zejména o ztrátu končetiny, kardiovaskulární potíže, ztrátu sluchu, poruchy růstu a mnoho dalších komplikací. Péče o tyto děti je velmi  náročná a také velmi nákladná.

Víme, že naše děti jsou mnohdy statečnější než my a se svým osudem tvrdě bojují. Nevědomky tak dodávají sílu nám dospělým. Osud k nim nebyl na startu jejich života přívětivý.

A proto jsme tady my, spolek rodičů se stejnou či podobnou zkušeností, sponzoři, dárci a mnoho dobrovolníků. Pojďme tedy těmto rodinám společně pomoci.

Děkujeme za Vaši pomoc, které si velmi vážíme.

Za spolek ONKA

Skopalová Gabriela